Je gegevens leg ik  vast zoals naam, adres, plaats, emailadres, telefoon en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking voor de opdracht van u als klant

  • Bij Haarsalon ‘’ Liefde voor Haar’’& haarwerken worden de gegevens bewaart   tot 7 jaar na beëindiging van de klantrelatie.
  • Haarsalon ‘’ Liefde voor Haar’’& haarwerken maakt bij haar website gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, zodat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.
  • Haarsalon ‘’ Liefde voor Haar’’& haarwerken verstrekt je gegevens uitsluitend aan partijen die diensten verlenen voor het adequaat kunnen afhandelen van de declaratie vergoeding en dan alleen nog die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.
  • Haarsalon ‘’ Liefde voor Haar’’& haarwerken behandelt alle aan haar toevertrouwde gegevens als vertrouwelijk.
  • Haarsalon ‘’ Liefde voor Haar’’& haarwerken gebruikt je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
  • Haarsalon ‘’ Liefde voor Haar’’& haarwerken zorgt ervoor dat u uw gegevens te alle tijden kan inzien en waar nodig corrigeren of wijzigen.
  • Haarsalon ‘’ Liefde voor Haar’’& haarwerken zorgt voor goede en passende technische en fysieke beveiligingen van de door aan ons toevertrouwde gegevens.
  • Haarsalon ‘’ Liefde voor Haar’’& haarwerken zorgt ervoor dat u eenvoudig te allen tijde de klantrelatie kan beëindigen met in achtneming van eventueel gesloten overeenkomsten.
  • Haarsalon ‘’ Liefde voor Haar’’& haarwerken zorgt bij beëindiging van de klantrelatie desgewenst voor een correcte gegevens dataoverdracht naar een eventueel derde partij.